09133215282-09128759375

گلخانه کوسه ای

10 / 10
از 1 کاربر

مشخصات سازه گلخانه کوسه ای

 ردیف

 سایزلوله

 برحسب mm

 -1

 لوله کمان

 50

 -2

 لوله وتر کمان

 30

 -3

 لوله شبکه بندی

 25

 -4

 لوله سفت کن پلاستیک اصلی

 30

 -5

 لوله گردان پنجره کناری

 25

 -6

 لوله سفت کن زیرپنجره سقفی

 30

 -7

 لوله بازو شبکه

 25

 -8

 خم پنجره سقفی

 25

 -9

 لوله نگهدارنده راس تاج(سقفی)

 40

 -10

 مهاری ضربدری

 40

 -11

 مهاری سقف

 40

 -12

 سفت کن پلاستیک تاج

 30

 -13

 لوله گردان محور پنجره سقف

 25

 -14

 لوله ستون اصلی

 50

 -15

 لوله ستون های فرعی

 40

 -16

 دهانه پنجره سقفی

 60cm

-17

 سیم گالوانیزه

 2.5

 -18

 ورق بست های سازه

 1.5

 -19

ورق آبراه

 1.5

 -20

 پیچ مهره ها

 10

 -21

 ریل پنجره سقفی

 100cm

 جهت دانلود مشخصات گلخانه بصورت پی دی اف کلیک کنید

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :