09133215282-09128759375

توری وسایبان گلخانه

10 / 10
از 1 کاربر

سایبان گلخانه ها

 

شید

برای اینکه نور خورشید بطور مستقیم برروی گیاه داخل گلخانه اثر نکندوجلوگیری ازاثرات مخرب نورخورشید به همین منظور از سایبان (شید)در گلخانه ها استفاده میشود.

تعمیر ونصب شید های حرارتی وشید های معمولی گلخانه ها

شرکت صنعت سبز آرشام:03153231431-09133215282-09128759375

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :