09133215282-09128759375
1مجموع 11 مقاله
مبارزه -با آفت -توتا

مبارزه -با آفت -توتا

آفت توتا در کشت گلخانه ای گوجه فرنگی   آفت توتا یکی از آفات خسارتزا در کشت گوجه فرنگی میباشد. ...
تاثیر-گردافشانی-برتولید-گلخانه

تاثیر-گردافشانی-برتولید-گلخانه

  تاثیر گرده افشانی بر تولید در گلخانه و عوامل موثر برآن به عمل رسیدن گرده به تخمک در گیاهان ...
راهکارهای کاهش مصرف سم درگلخانه

راهکارهای کاهش مصرف سم درگلخانه

چگونه مصرف سم در گلخانه را کاهش دهیم؟ در صورت رشد وتوسعه آفت و بیماری در گلخانه،گلخانه دار مجبور به ...
علائم کمبود مواد غذایی درگوجه فرنگی

علائم کمبود مواد غذایی درگوجه فرنگی

علائم کمبود مواد غذایی  در گوجه فرنگی کمبود نیتروژن: اولین علامت کمبود نیتروژن در گوجه به تاخ ...
علایم کمبود موادغذایی درفلفل

علایم کمبود موادغذایی درفلفل

تغذیه فلفل گلخانه ای فلفل دلمه گیاهی است از خانواده بادمجانیان؛دارای ساقه ای  محکم و ایستاده ب ...
علاِئم کمبودعناصرغذایی درخیارگلخانه ای

علاِئم کمبودعناصرغذایی درخیارگلخانه ای

انچه در این روزها در زراعت خیارو سایر سبزیها مشاهده می شود موضوع پر مصرفی و مصرف نامتعادل کودها  ...
کاربردکودهای حاوی عصاره جلبک دریایی

کاربردکودهای حاوی عصاره جلبک دریایی

  امروزه کاربرد کودهای حاوی عصاره جلبک دریایی به صورت محلولپاشی و مصرف خاکی متداول شده است.جلب ...
ضدعفونی خاک گلخانه ها

ضدعفونی خاک گلخانه ها

مدیریت ضدعفونی خاک گلخانه های خاکی یکی ازحادترین مشکلات گلخانه هاست بسیاری ازگلخانه داران درشرایط نی ...
آفات وبیماری های خیارگلخانه ای

آفات وبیماری های خیارگلخانه ای

آفات و بیماریهای خیار گلخانه ای   در بین محصولات گلخانه ای محصول خیار با سطح زیر کشت  34 ...
اصول قبل ازاحداث گلخانه

اصول قبل ازاحداث گلخانه

هرگیاهی برای رشد مطلوب نیاز به شرایط خاصی ازنظر شدت نور،دمای روز  وشب،میزان رطوبت نسسبی هواورطو ...
تعریف گلخانه

تعریف گلخانه

گلخانه مجموعه یا محلی است که در آن بتوان شرایط که غیرقابل کنترل درحالت عادی است راکنترل کرد. که ا ...
1مجموع 11 مقاله
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :