09133215282-09128759375

بسترسازی

10 / 10
از 1 کاربر

 

بستر سازی


امروزه در گلخانه ها برای اینکه گیاه یا محصول برروی زمین نباشد ودر واقع برای جلوگیری ازنرسیدن رطوبت زمین به ریشه گیاه از بستر استفاده میشود بستر میتواند یک ارتفاعی از زمین ایجاد کند تااینکه به گیاه آسیب نرسد.

عمده ترین مزیت های بستر درگلخانه ها

-دادن ارتفاع به محصول برای جلوگیری از آفت زمین

-در گل ها باعث بهتررسیدن تغذیه ها به محصولات

-هدر نرفتن تغذیه های مصرفی

-راحت تر بودن کارگران برای رسیدگی به محصول

ب

شرکت صنعت سبز آرشام در زمینه ساخت وتعمیر بستر پیشگام بوده واین توانایی را دارد تا بتواند بسترهای مختلفی باتوجه به نیاز گلخانه طراحی واجرابنماید

تلفن:03153231431-09133215282-09128759375

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :