09133215282-09128759375

مه پاش وفوگر

10 / 10
از 2 کاربر

فوگر

مه پاش

مه پاش یک سیتم رطوبت دهی تحت فشار میباشد که میتواند باراندمان بسیار بالارطوبت مورد نیاز گلخانه را تامین کند

نصب انواع مه پاش وفوگردرگلخانه ها وتعمیرمه پاش

شرکت صنعت سبز آرشام0315323431-09133215282-09128759375

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :