09133215282-09128759375

گلخانه تیپ B

8 / 10
از 2 کاربر

جدول سایزومشخصات لوله ها تیپB

 ردیف

 مشخصات لوله ها-ستون ها

 سایزبرحسبmm

  -1

 کمان اصلی

 50

 -2

 وترکمان

 30

 -3

 شبکه بندی کمان ها

 25

 -4

 لوله نگه دارنده راس کمان(سقفی)

 40

 -5

 سفت کن های پلاستیک اصلی

 30

 -6

 سفت کن های داخل آبراه

 25

 -7

 سفت کن های دریچه سقف

 25

 -8

 سفت کن های زیردریچه سقف

 25

 -9

 لوله گردان پنجره کناری

 25

 -10

 لوله محورگردان ریل چرخ دنده

 25

 -11

 سفت کن تاج

 30

 -12

 مهاری های سرتاج

 40

 -13

 مهاری های ستون

 40

 -14

 خم پنجره سقفی

 25

 -15

 ستون های اصلی

 80*80

 -16

 ستون های فرعی

 50*50

 -17

 ریل چرخ دنده پنجره اصلی

 100cm

 -18

 سیم گالوانیزه

 2.5

 -19

 ورق بست ها

 1.5

 -20

 ورق سرستون ها

 2

 -21

 پیچ مهره ها(معمولی)

 10

 برای مشاهده مشخصات بصورت PDFکلیک کنید.

شرکت صنعت سبز آرشام

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :