09133215282-09128759375

پمپ آب وتصفیه آب های صنعتی

-طراحی وساخت انواع سیستم های تصفیه آب متناسب بانوع محصول

-مشاوره وفروش انواع پمپ والکتروشناوربرای چاه های کشاورزی

-تعمیروتامین تمام قطعات پمپ والکتروشناور

-فروش تانکرهای پلی اتیلن

-مشاوره درزمینه آب وخاک

علیرضا : خیلی عالی
0 0
نظر شما چیست ؟
امیر : خیلی ممنون ساخت گلخانه یک طرف آب شیرینم ...
1 0
نظر شما چیست ؟
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :