09133215282-09128759375

سیستم پدسلولزی

پد

 

سیستم خنکاری گلخانه

-سیستم فن وپدگلخانه

این نوع سیستم جزء سیستم های سرمایشی تبخیری است.عملکرد این سیستم بدین گونه است که بامکش فن های اگزاست ذرات آب از روی پد های سلولزی نصب شده در سمت دیگر گلخانه به هوا وارد میشود واین ذرات جهت بخار شدن گرمای محیط راجذب میکنند ودر نتیجه مسیر حرکت هوای خود را خنک میکنند.

دراین نوع سیستم فن(مکنده ی هوا)ویک پد (مبرد)میباشد ومنجر به کاهش حرارت اضافی و بالا بردن رطوبت گلخانه می شود.برای خنک کردن مجموعه گلخانه سیستم پد در یک قسمت گلخانه وفن نیز در روبروی پد قرار میگیرد.درسیستم خنک کاری پد برای جلوگیری ازهدر رفت آب وکاهش مصرف آن میتوان دوباره آب را بااستفاده از پمپ ویک منبع برای ذخیره اب مجدد وارد سیستم خنک کاری نمود.

اجزای تشکیل دهنده پدمیتواند

1-پد یا پوشال

3-مخزن ذخیره اب (استخریاحوضچه)

4-لوله های انتقال آب وفیلترها جهت گرفتن ذرات معلق آب

5-ناودان وسیستم تخلیه جهت هدایت آب به حوضچه ها

5-قاب که برای نگه داشتن پد مورد استفاده قرار میگیرد

-نکات قابل توجه درسیستم پد

-تعیین بهترین مکان درگلخانه برای نصب ویا اجرای پد مکانی که در کنار یک دریچه بوده وبتوان هوا گیری خوبی داشت.

-توجه به طول گلخانه وانتخاب بهترین ابعاد پد برای نصب

-درمکان های که در معرض حجوم حشرات وگردوغبارهستند استفاده از توری محافظ برای افزایش راندمان وهمچنین افزایش طول عمرپد

-سرویس های دوره ای وتمیز کردن پد

شرکت صنعت سبز آرشام قابلیت طراحی واجرای پد برای انواع گلخانه ها رادارد

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :