09133215282-09128759375

سیستم خنک کننده فن

خنک کاری با استفاده از فنفن

برای اینکه بتوان در یک گلخانه یا یک سیستم بسته هوا رابه چرخش دراورد ویا بتوان هوای سرد راجایگزین هوای گرم نمود ویک نوع چرخش هوا را در داخل مجوعه به وجود اورد علاوه برپد مانیاز به یک محرک به نام فن داریم.فن ها معمولا روبروی پدها قرارمیگیرد ویک حالت مکشی را ایجاد میکند.فن ها شکل هاوساختارهای مختلفی دارند وهرکدام از انها بسته به میزان مکش ان وابعاد گلخانه مورد استفاده قرار میگیرد.معمولا درمجموعه گلخانه از یک نوع فن به نام فن های اگزاست  استفاده میکنند.این فن ها بامکش هوای گلخانه که باعبورازپدسلولزی مرطوب شده است وازطریق موتورهای قوی که با استفاده از نیروی هوا(فن وزنه ای)ویاازطریق سانتریفیوژ(فن کلاچدار)موجب بازشدن دمپرها می شوند به تنهایی ویا بعنوان جزئی از سیستم خنک کننده پدوفن موجب خنک شدن گلخانه میشود.

-برای استفاده ازفن برای خنک کاری گلخانه باید توجه داشت که انتخاب نوع وقدرت فن یکی ازمهم ترین شاخص ها محسوب میشود.در انتخاب نوع فن باید توجه به ابعادگلخانه ومیزان هوایی که باید تخلیه شود راداشت تابتوان ازحداقل کارایی فن به نحو احسن استفاده نمود.

شرکت صنعت سبز آرشام بااستفاده از دانش وتجربه پرسنل خود توان مند است که بتواند هر نوع ازفن مورد نیازگلخانه راطراحی وآنرا اجراء کند.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :