09133215282-09128759375

پوشش گلخانه

پوشش گلخانه

مهم ترین بخش یابحث درامرگلخانه روکش گلخانه ویادراصطلاح پوشش گلخانه میباشدانتخاب مناسب نوع پوشش گلخانه باعث کاهش چشم گیرهزینه های جاری گلخانه میشودپوشش گلخانه موردی است که باید درهمان آغازطراحی گلخانه به آن توجه ویژه ای داشت پوشش ایده آل پوششی است که اجازه عبور ماکزیمم نوررابدهد درحالی که کمترین میزان گرما وانرژی راازدست بدهدوهمچنین باید دارای پایداری وثبات باشدونیازبه تعمیرآن حداقل باشد

پوشش های متداول ورایج مورداستفاده درگلخانه ها عبارتنداز

-پوشش شیشه ای

شیشه یکی ازموارد مرسوم ومتداول درپوشش گلخانه میباشد ودارای عبور نوروپایداری بالامیباشدپایداری بسیارعالی این نوع پوشش باعث نگه داری هرچه بهترگیاهان درشرایط نامساعدمحیطی میگردد.امروزه ازپوشش شیشه برای استحکام بالاتراستفاده میشودبزرگترین عیب پوشش شیشه ای هزینه اولیه وخرید تجهیزات بسیاربالای آن میباشد درپوشش های شیشه ای به تجهیزات محافظ ونگهداری بیش تری درمقایسه بادیگرپوشش ها نیازاست بنابراین به کاربردن پوشش شیشه ای گران ترازدیگرپوشش ها میباشد.

-پلی کربنبات

 

پلی کربنات

 

این مواد بصورت ورق تک لایه موجدار ویابصورت دویاسه جداره استفاده میشوند همه ی انها انعطاف پذیربوده وشعاع خمشی بالایی دارند.همچنین این ورق ها شفاف بوده وعبورنوربالایی دارندونیزمقاوت بالایی دربرابرضربات ازجمله تگرگ رادارامیباشد.همچنین به دلیل وجودلایه ضدuvبرروی سطح خارجی این نوع ورق ها مقاومت خوبی دربرابراشعه مخربuvخورشیدرادارامیباشد

-فیلم پلاستیکی

 یکی ازمتداول ترین ورایج ترین پوشش گلخانه ای درایران پوشش پلاستیک میباشد.وزن سبک سایزبزرگ وقیمت کم ونصب آسان فیلم های پلاستیکی راگزینه خوبی برای پوشش گلخانه ای برای تولید محصولات فصلی کرده است.این نوع پوشش مناسب گلخانه های منحنی دارمیباشدچون به راحتی باشکل های انحناءدارتطبیق میشود

ویژگی های یک پوشش پلاستیک

1-طول عمرمناسب پوشش2-انعطاف واستحکام پلاستیک3-حفاظت ازحرارت گلخانه

4-پخش مناسب نوردرگلخانه5-عدم تعریق پلاستیک وریختن قطرات آب برروی محصولات وایجاد آفت

شرکت صنعت سبزآرشام با بهره گیری ازتکنولوژی پیشرفته روزدنیادرامرپوشش گلخانه وطراحی نوع پوشش گلخانه همواره پیشرودراین مسیربوده وبااجرای دقیق پوشش های پلی کربنات وپلاستیک درسرتاسر کشوروهمچنین تهیه پوشش های گلخانه ازقبیل (پلی کربنات،فیلم پلاستیکی)دراین زمینه جزءبهترین ها بوده است

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :