09133215282-09128759375

اسکلت گلخانه

اسکلت گلخانه

اسکلت گلخانه

اولین ومهم ترین بحث درزمینه احداث گلخانه اسکلت گلخانه میباشد اسکلت گلخانه که شامل خم-نوع شبکه بندی-نوع دریچه(پنجره)گلخانه-میباشد.

یک اسکلت گلخانه باید دارای چند ویژگی زیر باشد

1-محکم وسبک بودن اسکلت2-سایه انداز کمی داشته باشد3-ارزان بودن وبادوام بودن4-باید ازفلزهای باشند که قابلیت اکسید شدن نباشد ویاباروکش گالوانیزه ساخته شده باشند

نوع اسکلت گلخانه درواقع نوع گلخانه را مشخص میکند که میتواند ازطرح اسپانیایی-قوسی-کوسه ای ویا گاتیوتیپ AویاBباشند

برای مشاهده انواع اسکلت گلخانه کلیک کنید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :