09133215282-09128759375

پروژه گلخانه ارادان بخش داورآباد

شرکت صنعت سبزآرشام مفتخر به اجراءوطراحی واحداث 10000هزارمترمربع گلخانه ازنوع گاتیو میباشد.که برای چندمین بارموردتوجه رسانه ملی قرارکرفته است وباپخش خبری از شبکه استانی سمنان قرارگرفته است .طرح مورد بهره برداری استفاده بهینه ازآب باران میباشد وجمع آوری آب باران واستفاده مجدداز آب باران درمصارف گلخانه که درزمان بهره برداری نیز موردتوجه واستقبال مسئولین وقت استان قرارگرفته بود وموردتقدیروتشکر واقع شده بود.جهت مشاهده مشخصات فنی اینجا رالمس کنید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :