09133215282-09128759375

طراحی ساخت وتجهیز80/000هزارمترمربع گلخانه درشهرک گلخانه ای سرآب رود

آغاز رسمی وعملیاتی پروژه فوق از تاریخ یک مهر هزارسیصدنودهشت آغازشده است ودرحال حاضر با پیشرفت فیزیکی 10درصد (اجرای فندانسیون به متراز000/40مترمربع واحداث 5000هزارمترمربع گلخانه)

شهرگلخانه ای فوق یکی از پنج پروژه برتر کشوردرسال جاری درحوزه ی کشاورزی میباشد.این شهرک گلخانه ای درزمینی به مساحت 220000هزارمترمربع درجاده سمنان به مشهدقراردارد وطبق دستورالعمل فاز نخست این پروژه به مساحت80000هزارمترمربع به بهره برداری خواهد رسید وفاز دوم پروژه به مساحت 50000هزارمترمربع درآینده ای نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.

مهمترین ویژگی این پروژه شهرک گلخانه ای مربوط به طراحی آن میباشداستفاده ازحداقل فضای موجودواستفاده بهینه ازشیب زمین گلخانه وکاهش دادن چشمگیرهزینه های جاری میباشد.همچنین بهره مندی از فضایی موجود برای کشت هیدروپونیک میباشد.

این پروژه ازصفر تاصد آن توسط  شرکت صنعت سبزآرشام طراحی واجراء میشود.

علی : ب امید موفقییت متداول خسته نباشی مهندس ...
2 0
نظر شما چیست ؟
مدیریت : ممنون تشکر ازلطف شما دوست عزیز
2 0
مدیریت : ممنونم از حسن نظر شما
2 0
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :