09133215282-09128759375

پروژه آرادان

7 / 10
از 16 کاربر

پروژه گلخانه ای گرمسار

ساخت تجهیز گلخانه بزرگ گرمسار درمهرماه سال 1394درمنطقه گرمسار بخش آرادان آغازشد

برخی از مشخصات این پروژه

-این مجتمع دردوپلان هرکرام به میزان 1هکتنارهرپلان دارای 17سالن هرسالن به متراژ600مترمیباشد

-طرح گلخانه ازنوع قوسی

-دهانه هر سالن 8متر

-نوع نصب پوشش پلاستیک به صورت عرضی

-نصب پوشش دوپوش گلخانه بصورت ثابت

این پروژه دردی ماه سال1395به اتمام رسید وباحضور استاندار محترم استان سمنان به بهره برداری رسید.

این طرح به علت توجه ویژه به مسئله مصرف آب وکمبود آب در منطقه

طراحان این شرکت باارائه طرح جمع آوری آب های خروجی از آبراه های گلخانه وهدایت آب به داخل استخر ومصرف آن درسیستم آبیاری مجموعه گلخانه که مورد توجه استاندار محترم وقت قرار گرفت

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :