09133215282-09128759375

مجتمع گلخانه ای آذربایجان

7 / 10
از 16 کاربر

گلخانه آذربایجان

مجتمع بزرگ گلخانه آذربایجان واقع درتبریز-آذرشهر واقع شده است.

استارت اولیه این مجتمع بزرگ گلخانه ای درسال1380بصورت گلخانه سنتی احداث شده است.لیکن باتغیرشکل گلخانه ها ومکانیزاسیون شدن گلخانه ها مدیرت مجموعه جناب آقای مهندس علی اسدی تصمیم تغییر گل خانه ها ازحالت سنتی به حالت تونلی راگرفتند.درهمین راستا شرکت صنعت سبزآرشام  افتخاراحداث وتجهیز این مجتمع به مقدارمساحت 4هکتار راداشته است.

-برخی ازمشخصات گلخانه آذربایجان

شکل کلی سازه بصورت تونلی میباشد این مجتمع گلخانه ای از60سالن کوچک تشکیل شده است که شامل 4سالن اصلی،هرسالن اصلی دارای15سالن کوچک میباشد.یعنی 4سالن یک هکتاری که دریک فضای بهم پیوسته هرکدام10هزارمترمربع مساحت دارند.آغاز احداث این پروژه عظیم دراواخرسال89بوده است که نهایتا درسال 91به بهره برداری رسیده است وهم اکنون یکی ازمجتمع گلخانه های بزرگ منطقه آذربایجان شرقی میباشد

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :