09133215282-09128759375

پروژه سپیدان

7 / 10
از 16 کاربر

ساخت وتجهیز 2هکتار گلخانه در استان فارس منطقه سپیدان

استارت شروع کار این پروژه دردی ماه سال 1395آغاز شد هدف احداث وتجهیز20000هزار متر گلخانه

مشخصات پروژه

-گلخانه در دوزمین مجزا که پلان Aآن به مقدار7000متر وپلانBآن به مقدار1300متر

-پلان Aازنوع گلخانه قوصی وپلان Bازنوع گلخانه گاتیو تیپ B

-پلانAدارای 10سالن کوچک هرکدام به مقدار700متر

-پلانBدارای 2سالن بزرگ هرکدام ازسالن ها داری 10سالن کوچک به مقدار650متر

-هردو پلان علاوه براحداث وتکمیل سالن ها همچنین ساخت بستر واجرای سیستم سرمایشی وگرمایشی همچنین اجرای شید حرارتی

پایان این پروژه خردادسال 1396

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :