09133215282-09128759375

گلخانه تیپA

5 / 10
از 6 کاربر

-جدول سایزومشخصات لوله ها تیپA

ردیف

مشخصات لوله ها-ستون ها

سایزبرحسبmm

   1-

 کمان های اصلی

      60        

-2

 وترهای کمان

      40

-3

 شبکه بندی کمان ها

      25

-4

 لوله نگهدارنده راس کمان(سقفی)

      40

-5

 لرزه گیر سازه(بازو)

      25

-6

 سفت کن های پلاستیک اصلی

      30

-7

 سفت کن های داخل ابراه

      25

-8

 سفت کن های د ریچه سقف

      25

-9

 سفت کن های زیردریچه سقف

      30

-10

 لوله گردان پنجره کناری

      25

-11

 لوله محورگردان ریل چرخ دنده

      25

-12

 سفت کن تاج

      30

-13

 مهاری سرتاج

      40

-14

 مهاری های ستون پروفیل

     60*60

-15

 خم پنجره سقفی

      25

-16

 ستون های اصلی

     80*80

-17

 ستون های فرعی

     60*60

-18

 ریل چرخ دنده پنجره سقفی

    120cm

-19

 سیم گالوانیزه

      2.5

-20

 ورق بست ها

      1.5

-21

 ورق سرستون ها

       2

-22

 پیچ مهره ها

      10

-23

 ورق ناودان

      1.5

 جهت مشاهده مشخصات محصولات بصورت PDFکلیک کنید.

 شرکت صنعت سبز آرشام

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :