09133215282-09128759375

خط مشی شرکت

10 / 10
از 1 کاربر

خط مشی شرکت

شرکت صنعت سبزآرشام بابهره گیری از نیروی انسانی متخصص،سیستم های پیشرفته ودانش فنی روز دنیا در زمینه کشاورزی ومکانیزاسیون واحدهای کشاورزی(اعم ازانواع گلخانه ها) فعالیت مینماید این شرکت پروژه های خود رابصورت خدمات مدیریت،مدیریت پیمان،پیمانکارعمومی وخدمات مشاوره اجرا مینماید.اقدامات پیش رو شرکت

-توسعه بازارازطریق شرکت درنمایشگاه هاومناقصات درجهت افزایش تعدادوتنوع پروژه ها

-افزایش سودآوری وکاهش هزینه هاازطریق مدیریت بهینه منابع

-توسعه دانش فنی وارتقاء کیفیت مدیریت،نظارت واجرای پروژه ها با استفاده ازنیروی متخصص ودستیابی به دانش فنی روزصنعت کشاورزی

-تلاش درجهت حفظ محیط زیست(شعاراصلی مجموعه)باطراحی سیستم های روز دنیا وارتقاء کیفیت کاری

-ایجاد شبکه کاری وتعامل باشرکت های روزدنیا

 

سمیرا : به امیدموفقیت های روز افزون
0 0
نظر شما چیست ؟
مدیریت : ممنون از نظر لطف شما
0 0
مدیریت : ممنون و تشکر
0 0
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :