09133215282-09128759375

تاریخچه

7 / 10
از 4 کاربر

تاریخچه شرکت

شرکت صنعت سبز آرشام فعالیت خود را درزمینه مشاوره وساخت،تجهیزانواع گلخانه های فلزی درسال 1381آغازنموده است.فعالیت رسمی این شرکت بانام ثبتی صنعت سبز آرشام دراوایل سال1397به شماره ثبت 409میباشد.شرکت صنعت سبزآرشام مفتخر به اجرای بیش از568453مترمربع واجرای چندین مجتمع وشهرک گلخانه ای در30استان کشوربوده است.

این شرکت درراستای عمل به تعهدات خوددر زمینه کشاورزی ومکانیزاسیون واحدهای کشاورزی بااستفاده ازتجربه ودانش روزدنیاوتخصص پرسنل خود قادر به طراحی واجرای وتجهیز انواع تیپ های گلخانه ای رادارا میباشد.

شعار اصلی مجموعه شرکت صنعت سبزآرشام تحقق خواسته های کارفرمایان تضمین اجرای تعهد وکیفیت بالا وقیمت مناسب میباشد.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :