09133215282-09128759375

سیستم مه پاش

مه پاشسیستم مه پاش

مه پاش گلخانه یک سیستم رطوبت دهی تحت فشار میباشد که می تواند با راندمان بسیار بالارطوبت مورد نیازگلخانه های صنعتی ونیمه صنعتی را تامین نمایید.این سیستم محیط مناسبی را برای کمک به رشد گیاهان ایجاد میکند وهمچنین باعث خنک شدن گیاهان میشود درنتیجه باعث افزایش وحفظ رطوبت درمکان های خشک میشود.اساس کار این نوع سیستم ها خروج اب ازدهانه بسیارکوچک نازل های مه پاش تحت فشار 70بارمیباشد دراین فرایند مجوعه موتور وپمپ وظیفه تامین فشار لازم برای کارکرد مجموعه رابرعهده دارد.

-مهم ترین مزیت این سیستم نسبت به سیستم های فن پد میتوان به نکات زیر اشاره نمود

-نیاز به تهویه کمتر گلخانه درمقایسه باسیستم فن پد

-کنترل درجه حرارت ویکنواخت آن درتمام سطح گلخانه بهترصورت میگیرد

شرکت صنعت سبزآرشام این آمادگی را دارد که بتواند سیستم مه پاش را بابهترین کیفیت وکارآیی ممکن درسطح کشور به اجراء درآورد این شرکت بااجرای چندین پروژه بزرگ درسطح کشورتوانایی اجرایی پروژها را دارمیباشد

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :