09133215282-09128759375

گلخانه تیپA

10 / 10
از 1 کاربر

مشخصاتسازه گلخانه:

عرض سالن28.80متر طول سالن 42متر

ضخامت اهن مصرفی2میل ستون های اصلی قوطی80*80

ستون های فرعی قوطی 60*60

لوله کمان 60لوله وتر40 شبکه بندی 25بصورتWM

سفت کن های اصلی 30دریچه سقف 25

فاصله قرارگیری ستون ها درجهت طول 3متر

داری دریچه سقفی ریل چرخ دنده ودینام گیربکس برقی

قیمت هرمترمربع 125/000هزارتومان 98/04/30

درصورت افزایش طول سالن قیمت کاهش پیداخواهد کرد.

1

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :